Verovapaissa matkakustannusten korvauksissa tapahtuu muutoksia vuodelle 2015. Verovapaa kotimaan kokopäiväraha on ensi vuonna 40 euroa, osapäiväraha säilyy ennallaan 18 eurossa. Ateriakorvaus nousee 10 euroon ja kilometrikorvaus 44 senttiin per kilometri.