Taas keväällä Suomessa on uutisoitu useista isojen yhtiöiden YT-neuvotteluista (yhteistoimintaneuvottelut). Vaikka yt-neuvottelut eivät aina koske irtisanomisia ja lomautuksia, yleensä ne mielletään sellaiseksi toiminnaksi.
Yhteistoimintaneuvotteluiden idea on käsitellä mm. seuraavia asioita:

  • yhtiön tai sen osa-alueen toiminnan lopettaminen
  • yhtä tai useampaa henkilöä koskevat irtisanomiset tai lomautukset, liikkeenluovutukset tai tytäryhtiöittäminen
  • olennaisia töiden järjestelyyn tai työtehtäviin vaikuttavia päätöksiä

Miten Odeal liittyy yt-neuvotteluihin?

Odeal on mukana monissa yt-neuvotteluiden jälkipuinneissa, jossa yhtiö esimerkiksi haluaa osa-aikaistaa työvoimaa. Yhtiö ei välttämättä halua palkata henkilöitä suoraan omalle palkkalistalle, mutta voi ottaa työntekijän töihin alihankkijana Odeal Laskutuspalvelun kautta.
Odealin kautta onnistuu laskutus kätevästi tilanteessa, jossa vakituista työpaikkaa ei pystytä järjestämään.