Kauttamme tehty työ ei kaikissa tapauksissa kerrytä työssäoloehtoa. Työssäoloehdon kertyminen ei siis ole itsestäänselvyys, mutta kauttamme työllistyvillä henkilöillä se kertyy vähintään 80 prosenttisesti.
Odeal Oy ei ole pelkästään netissä toimiva laskutusoperaattori, vaan teemme päivittäin erilaisia sopimuksia asiakkaiden kanssa työehdoista, jotka työnsuorittaja on sopinut asiakkaiden kanssa. Näissä tilanteissa otamme myös vastuun palkanmaksusta riippumatta siitä, maksaako asiakas laskuaan vai ei. Lisäksi teemme työnsuorittajien kanssa työsopimuksia, joiden perusteella kysymyksessä on henkilöstöpalveluiden vuokraustoimintaa, jossa siis asiakas ottaa työnjohdon ja valvonnan itselleen.
Suurin osa listoillamme olevista henkilöistä työskentelee yrittäjämäisesti kauttamme pitkäaikaisessa suhteessa, joiden osalta em. sopimusasiat voidaan tehdä. Kaikissa tapauksissa työssäoloehto ei kerry meidänkään kautta. Tilanteet, joissa asiakas ei voi em. vastuuta ottaa tai emme voi tehdä mitään sopimuksia (työ tai toimeksiantosopimusta) tai työajanseurantaa ei voida todentaa, on kieltämättä hankalia ja myös kassat ovat näiden tilanteiden osalta hämillään.
Jotkut kassat välittävät väärää informaatiota asian suhteen ja toteavat, että mikään kauttamme tehty työ ei kerryttäisi työssäoloehtoa. Tämä ei pidä paikkansa, mutta kuten todettua, työssäoloehdon täyttyminen ei kaikissa tapauksissa ole itsestäänselvyys. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Mikäli Sinulla on kysyttävää työssäoloehdon täyttymisestä ja/tai työsuhteesta Odeal Oy:n kanssa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme tiedossa ei ole ketään kauttamme työskentelevää henkilöä, jolla olisi ongelmia asian suhteen.