SWOT-analyysi on tunnettu arviointimenetelmä strategisessa suunnittelussa. Analyysin avulla voidaan määritellä esimerkiksi liiketoiminnan tai henkilön asemaa suhteessa itseensä ja ulkopuolelle. Menetelmää voidaan käyttää lisäksi liikeideoiden hyödynnettävyyden arviointiin. Etuja analyysissa on sen helppokäyttöisyys, mutta analyysin perusteella saatujen tulosten hyödynnettävyys ei ole itsestäänselvyys.
Menetelmän avulla voidaan määritellä vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (objectives) ja uhat (threats). Ulottuvuudet merkitään kuvan mukaiseen nelikenttään.
Jokaisen tulisi tehdä SWOT-analyysi omasta liiketoiminnasta. Liikeidean SWOT-analyysi voidaan tehdä siten, että haetaan nelikenttään vastauksia liikeideasta itsestään sisä- ja sen ulkopuolelta. Lisäksi niistä voidaan keskustella kavereiden tai muiden henkilöiden kanssa.
Vahvuudet lähtevät itsestä tai arvioitavasta liikeideasta itsestään. Voidaan pohtia esimerkiksi idean ominaispiirteitä, rakennetta, toimintaa jne. Oman liikeidean SWOT-analyysissa voidaan esittää kysymyksiä, mikä siinä on hyvää? Missä on onnistuttu? Mikä onnistuu varmasti? Omat vahvuudet liikeidean toimeenpanossa? Kartoittamissa realistuus on erittäin tärkeää ja niitä ei tule liioitella, mutta liian vaatimaton ei voi olla.
Idean heikkouksia pohtiessa tulee miettiä sellaisia asioita, jotka estävät suunnitelmia toteutumasta? Mikä ei onnistu, missä ei olla onnistuttu? Mikä ei toimi hyvin, missä on aukkoja? Jos liikeideaa lähdetään työstämään yksin, tulee nimetä myös omat heikkoudet ja puutteet toimintaidean heikkouksiksi.
Mahdollisuudet tulee hakea liikeidean ulkopuolelta. Mietittävä on myös yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, kiinnostavuutta, teknologian kehitystä jne. Miten liikeidea voi vahvistaa myönteistä kehitystä.
Uhka-arvioinnissa nähdään lähitulevaisuuden ongelmia ja asioita, joita tulisi välttää. Uhkakuvat tulevat myös ulkopuolelta ja uhkia voi aiheuttaa samat asiat kuin mahdollisuuksiakin. Uhkakuvia kartoittaessa kysytään suoranaisten uhkien lisäksi myös asioita, joita tulee seurata, jotta niiden negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida.