Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki ja edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttiraha turvaa toimeentulon yrittäjälle ajalta, joka kuluu yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen. Starttirahaa kuitenkin maksetaan enintään 18 kuukauden ajalta.
Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ja se myönnetään vasta sitten, kun on he vakuuttuvat, että yritystoiminta on starttirahan hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Edellytyksenä on, että hakija on työtön työnhakija tai hakija siirtyy kokoaikaiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.
Starttirahaa hakiessa punnitaan muun muassa seuraavia asioita:
– onko yritystoiminta päätoimista
– hakijan riittävät valmiudet yritystoimintaan
– mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan
– yritystoiminnnan jatkuvuus
– starttirahan tarpeellisuus toimeentulon kannalta
Starttiraha muodostuu perustuesta, joka on 32,66 euroa päivältä sekä lisäosasta, jonka suuruus vaihtelee tapauksittain harkinnan mukaan, minkä suuruus on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä.

Laskutuspalvelu & Starttiraha

Laskutuspalvelua käytettäessä status ei muutu yrittäjäksi siitä huolimatta, vaikka työtä tehdään yrittäjämäisesti. Laskutuspalvelua käytettäessä status on palkansaaja, mutta liiketoiminnan harjoittaminen laskutuspalvelun kautta antaa hyvät eväät oman liiketoiminnan käynnistämiseen myöhemmin.
Lisäksi näyttö oman liiketoiminnan kannattavuudesta ja toimivuudesta markkinoilla laskutuspalvelun kautta hoidettuna kertoo valmiuksien riittävyydestä omaan liiketoimintaan.
Tiesitkö, että laskutuspalveluasiakkaana saat ilmaista konsultaatiota ja neuvontaa puhelimitse tai tulemalla käymään toimistossamme. Jos mielessäsi on oman yrityksen perustaminen, kerro siitä meille – tuemme ja autamme alkuun ja annamme vinkkejä, mitä asioita tulee selvittää.