Yrittäjäksi

Minustako yrittäjä?

Onko sinusta yrittäjäksi? Yrittäjäksi aikovan peruslähtökohtana tulee olla aito halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja hyvä liikeidea. Näiden varaan voit rakentaa kannattavan yritystoiminnan.

Lisäksi yrittäjän tulee olla rohkea ja kyettävä ottamana riskejä, jotka ovat hallittavissa. Henkilökohtaisista ominaisuuksista yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä.

Kattava kokemus työelämässä auttaa aloittavaa yrittäjää selvittämään yrittämisen alkuajan paineet ja kysymykset.

Aloittavaa yrittäjää mietityttää monet asiat, kuten onko liikeidea hyvä, miten laadin liiketoimintasuunnitelman, saanko jotain tukia, miten starttiraha, kirjanpito ja epäonnistumisen mahdollisuus. Lisäksi mitä yrityshallintoon liittyviä asioita voi ulkoistaa ja mitä tehdä itse.

Kun liikeidea on hahmoittunut, on aika valita yritysmuoto. Yritysmuotoja on Suomessa useampia ja Odeal tarjoaa kevytyrittäjäpalvelua, jossa siis omaa yritystä ei perusteta, vaan työt tehdään Odealin y-tunnuksen avulla.

Ylös

Hyvä yritysidea

Yrittämisen lähtökohtana on tietenkin hyvä yritysidea. Yritysidea voi olla periaattessa mikä tahansa ja voi perustua yrittäjän omaan ammattitaitoon, osaamiseen tai harrastukseen. Yritysidea voi olla palvelu, tuote tai vaikka jokin muunnos olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta tai sitten vaikka kaiken edellä mainitun miksaus. Yritysidea vastaa kysymykseen miksi yritys on ylipäätään olemassa.

Usein yrittäjäksi aikovat pyrkivät ajattelemaan, että yritysidean tulee olla jollain tavalla markkinoita mullistava tai jokin täysin uusi keksintö. Usein kuitenkin yritysidean taustalla on yrittäjän oma ammattitaito, kuten parturikampaaja. Turvallisin tapa lähteä yrittäjäksi, on nimenomaan omaan osaamiseen tai ammattitaitoon perustuva yrittäjyys.

Ylös

Liiketoimintasuunnitelma

Kun yritysidea on valmiina, on aika laatia liiketoimintasuunnitelma. Sen avulla hahmotellaan yrityksen kannattavuutta ja toimintaa.

Lisäksi kaiken kirjaamisella on tarkoitus muodostaa myös yrittäjälle itselleen käsitys siitä, mitä kaikkea yritystoiminnan aloittamiseen liittyy ja miten riskeistä on mahdollisuus selvitä.

Ylös

Starttiraha

Starttiraha on aloittavan yrittäjän valtion myöntämää tukea. Sitä voidaan myöntää, jos yrittäjällä on mahdollisuus saada yritystoiminta kannattavaksi ja hänellä on kokemusta yrittämisestä tai yrittäjäkoulutusta. Lisäksi tuen tulee olla tarpeellista yrittäjän toimeentulon kannalta ja yrittäjän tulee työskennellä kokopäiväisesti yrityksessään.

Starttiraha helpottaa usein huomattavasti aloittavan yrittäjän toiminnan alkukuukausia. Sen tarkoituksena on nimenomaan helpottaa yrittäjän toimeentuloa sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestävät.

Myöntäjänä toimii Työ- ja elinkeinotoimisto ja mikäli sitä myönnetään, sitä myönnetään aluksi kuuden (6) kuukauden ajaksi. Jakson jälkeen sitä voi hakea vielä toiset kuusi (6) kuukautta.

Vuonna 2018 perustuen määrä on 32,40 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään viideltä (5) päivältä viikossa.

Starttiraha on yrittäjälle verotettavaa henkilökohtaista tuloa.

Starttirahahakemus tulee jättää ja tulla hyväksytyksi ennen yritystoiminnan käynnistämistä.

Ylös

Yritysmuodot

Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yrittäjämäisesti ja laskuttaa työnsä laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys ilman omaa y-tunnusta on yrittämisen muoto, jossa kevytyrittäjä hankkii itse asiakkaansa ja sopii työstään suoraan asiakkaan kanssa. Kevytyrittäjä ei ole toimistaan kirjanpitovelvollinen ja tulot maksetaan palkkana.

Kevytyrittäjyys on ehdottomasti helpoin tapa aloittaa oma yritystoiminta etenkin silloin, kun kyse on oman osaamisen myynnistä. Mikäli toiminta vaatii suuria investointeja koneisiin ja kalustoon, voi esimerkiksi osakeyhtiö olla parempi vaihtoehto.

Odeal tarjoaa kevytyrittäjyyspalvelua edullisella 2-5 prosentin komissiolla. Aloittaa voi heti rekisteröitymisen jälkeen.

Ylös

Toiminimi

Toiminimi tai yksityinen elinkeinoharjoittaja on kevytyrittäjyyden jälkeen helpoin tapa alkaa yrittäjäksi. Ero toiminimen ja yksityisen elinkeinoharjoittajan välillä on se, että toiminimi saadaan rekisteröimällä toiminimi maksullisesti yritykselle.

Ero kevytyrittäjyyteen on, että yrittäjä hoitaa itse perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja hankkii tiedot mm. yrityksen verotuksesta ja kirjanpidosta.

Toiminimi perustetaan joko sähköisesti tai perinteisellä paperilomakkeella kaupparekisterissä.

Huomioitavaa on, että toiminimi on yhden henkilön yritys ja sen perustaja vastaa yrityksen sitoumuksista aina henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Ylös

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on lähestulkoon sama kuin toiminimi. Erona on se, että avoimessa yhtiössä voi olla useita omistajia, kun toiminimi on yhden henkilön yhtiö. Avoimessa yhtiössä on aina vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä.

Alkupääomaa ei tarvita avoimessa yhtiössä. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan, joten on tärkeää, että yhtiömiesten välinen luottamus ja yhteistyö ovat erinomaisella tasolla.

Ylös

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on lähes sama kuin avoin yhtiö, mutta yhtiömiehiä on kahdenlaisia: vastuunalaisia ja äänettömiä.

Vastuunalainen yhtiömies on käytännössä se yrittäjä ja hänelle tulee vastuut kaikista yhtiön veloista ja sitoumuksista. Toki vastuunalainen yhtiömies saa nauttia yrityksen tekemästä voitosta eri tavalla kuin äänetön yhtiömies.

Äänetön yhtiömies saa ainoastaan korkolain mukaisen koron sijoitukselleen.

Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto silloin, kun osa henkilöistä haluaa sijoittaa yritykseen, mutta ei osallistua päätöksentekoon.

Ylös

Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, jossa mukana olevat yrittäjät käyttävät hyödykseen osuuskunnan tuottamia palveluita. Yhtiön pääoma muodostuu maksetuista osuuskunnan jäsenmaksuista, joita peritään osuuskunnan jäseniltä.

Osuuskunnan voi perustaa yksi jäsen, joka on joko luonnollinen tai juridinen henkilö.

Ylös

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö toimii yhtiömuotona parhaiten laajamuotoisena ja kasvuhaluiseen yritystoimintaan. Osakeyhtiön osakkaat ovat vastuussa yhtiöönsä sijoittamansa pääoman verran eli henkilökohtaista vastuuta ei ole samalla tavalla kuin henkilöyhtiöissä.

Osakeyhtiön hallinta on raskaampaa kuin muissa yhtiömuodoissa. Osakeyhtiö voi jakaa osinkoja omistajilleen.

Osakeyhtiössä tulee olla sijoitettuna vähintään 2500 euroa alkupääomaa. Alkupääomaa voi käyttää heti perustamisen jälkeen eli alkupääoma ei tarvitse olla tilillä koko ajan. Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan lisäksi perustamismaksu, joka vaihtelee 330-380 euroon riippuen tehdäänkö perustaminen internetissä vai paperilla.

Ylös

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen

Kevytyrittäjyydestä seuraava vaihe on yleensä oman toiminimen perustaminen. Tämä voi tulla kyseeseen etenkin silloin, kun yrittäjän tarvitsee tehdä suurempia investointeja tai hän toimii pelkästään tavarakauppiaana.

Mikäli haluat perustaa toiminimen, on se itsessään hyvinkin helppo ja nopea prosessi. Sen voi nykyisin tehdä suoraan netissä YTJ-palvelussa. Ennen toiminimen perustamista kannattaa käydä läpi ja ymmärtää seuraavat asiat: starttirahan hakeminen, toiminimen nimivalinta, pankkitili, kirjanpidon hoitaminen ja eri rekistereihin hakeutuminen.

Ylös

Toiminimi vai elinkeinoharjoittaja

Toiminimi ja elinkeinoharjoittaja ovat sama asia ja ero on siinä, että toiminimiyrittäjä on rekisteröinyt yrityksen toiminimen kaupparekisteriin.

Elinkeinoharjoittaja voi toimia yrittäjänä ilman rekisteröitymistä kaupparekisteriin pois lukien tilanteissa, joissa toiminta on luvanvaraista, yrittäjän työskentelytila ei sijaitse kotona ja hän käyttää apuna jotain perheen ulkopuolista henkilöä.

Ylös

Toiminimen perustamishinta

Toiminimen perustaminen hoituu helposti netissä. Yrittäjän tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla suomalainen henkilötunnus. Perustamisen hinta riippuu siitä, perustaako toiminimen netissä vai perinteisellä paperilomakkeella. Netissä perustamisen hinta on 75 euroa.

Paperilla tehdyn perustamisilmoituksen hinta on 110 euroa.

Ylös

Starttiraha toiminimelle

Jotta starttirahaa voidaan myöntää toiminimiyrittäjälle, ei yritystoimintaa saa käynnistää ennen hakemuksen jättämistä. Yritystoiminnan tulee lisäksi olla sellainen, että se tarjoaa yrittäjälle päätoimisen tulonlähteen.

Kevytyrittäjä ei voi saada starttirahaa, mutta kevytyrittäjyyttä ei ole katsottu esteeksi starttirahan myöntämiseen, vaan nimenomaan kevytyrittäjyyden avulla henkilö voi saada kokemusta oman työn myynnistä ja markkinoinnista ja sillä voidaan todentaa kyvyt yrittämiseen ennen starttirahan myöntämistä.

Ylös

Kirjanpidon hoitaminen

Toiminimiyrittäjän on pidettävä kirjanpitoa elinkeinotoiminnastaan. Kirjanpito pidetään erillään yrittäjän yksityistaloudesta siitäkin huolimatta, että toiminimiyrittäjä on itse vastuussa liiketoimintansa sitoumuksista ja veloista.

Lähtökohtaisesti kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta ammatin- tai liikkeenharjoittajan on mahdollista pitää myös yhdenkertaista kirjanpitoa.

Ylös

Y-tunnus toiminimelle

Kun toiminimen perustamisilmoitus on kirjattu PRH:n ja verohallinnon rekistereihin, toiminimiyrittäjä saa oman Y-tunnuksen.

Y-tunnus on yrityksen yksilöivä numero, joka koostuu seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusnumerosta. Y-tunnuksia ja yrityksiä voi etsiä YTJ-palvelusta, jossa on kaikki suomalaiset yhtiöt.

Kevytyrittäjänä ei saa omaa y-tunnusta, vaan tilanteissa käytetään Odealin y-tunnusta 2269472-8.

Ylös

YEL-vakutuus

Mikä on YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus. Vakuutus on pakollinen* ja yrittäjän tulee itse hankkia se.

Yrittäjän eläkevakuutuksen eläkemaksut ja yrittäjän eläkkeen määrä eivät ole mitkään tietyt summat, vaan ne riippuvat täysin yrittäjän YEL-työtulosta.

Vakuutus tuo turvaa yrittäjän tulonsaamiseksi silloin, jos yritystoiminta päättyy ikääntymisen tai työkyvyttömyyden vuoksi.

Ylös

YEL-vakuutuksen hankinta

YEL-vakuutuksen voi ottaa mistä tahansa työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta. Vakuutus tulee hankkia kuuden kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jos yrittäjän eläkelaissa asetetut ehdot täyttyvät.

Odealin nettipalvelussa on suora linkki Ilmarisen palveluun, jonka kautta YEL-vakuutuksen voi hankkia itselleen. Vastaavasti Odeal voi hoitaa valtakirjalla YEL-vakuutuksen ottamisen puolestasi.

Ylös