Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat helposti saatavaksi www.tilaajavastuu.fi-palvelusta. Tilaajalla on selvitysvelvollisuus ja vastuu, kun käytetään ulkopuolista työvoimaa (Tilaajavastuulaki 1233/2006). Lakia sovelletaan mm. Odealin kautta laskutettavissa rakennustöissä.