Onko sinusta yrittäjäksi? Yrittäjäksi aikovan peruslähtökohtana tulee olla aito halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja hyvä liikeidea. Näiden varaan voit rakentaa kannattavan yritystoiminnan.

Lisäksi yrittäjän tulee olla rohkea ja kyettävä ottamana riskejä, jotka ovat hallittavissa. Henkilökohtaisista ominaisuuksista yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä.

Kattava kokemus työelämässä auttaa aloittavaa yrittäjää selvittämään yrittämisen alkuajan paineet ja kysymykset.

Aloittavaa yrittäjää mietityttää monet asiat, kuten onko liikeidea hyvä, miten laadin liiketoimintasuunnitelman, saanko jotain tukia, miten starttiraha, kirjanpito ja epäonnistumisen mahdollisuus. Lisäksi mitä yrityshallintoon liittyviä asioita voi ulkoistaa ja mitä tehdä itse.

Kun liikeidea on hahmoittunut, on aika valita yritysmuoto. Yritysmuotoja on Suomessa useampia ja Odeal tarjoaa kevytyrittäjäpalvelua, jossa siis omaa yritystä ei perusteta, vaan työt tehdään Odealin y-tunnuksen avulla.