Kommandiittiyhtiö on lähes sama kuin avoin yhtiö, mutta yhtiömiehiä on kahdenlaisia: vastuunalaisia ja äänettömiä.

Vastuunalainen yhtiömies on käytännössä se yrittäjä ja hänelle tulee vastuut kaikista yhtiön veloista ja sitoumuksista. Toki vastuunalainen yhtiömies saa nauttia yrityksen tekemästä voitosta eri tavalla kuin äänetön yhtiömies.

Äänetön yhtiömies saa ainoastaan korkolain mukaisen koron sijoitukselleen.

Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto silloin, kun osa henkilöistä haluaa sijoittaa yritykseen, mutta ei osallistua päätöksentekoon.